19 cách kích thích bé nói nhiều hơn
Course

[Khóa Đặc Biệt] 19 cách kích thích bé nói nhiều hơn

0 steps completed0%
24 Bài học
Bài học

Cách 1: Kích thích qua sách có hình ảnh bé thích

Cách 2: Kích thích qua trò chơi chiếc hộp kì diệu với các đồ vật có sẵn trong nhà

Cách 3. Kích thích qua Chơi giả vờ ăn uống và chơi sáng tạo úp mở hình ảnh

Cách 4. Kích thích hoạt động chơi với sách Học nói tập 1 (giúp bé nói nhại và vuốt đuôi)

Cách 5. Kích thích bé qua việc kiên nhẫn ôn tập mọi lúc mọi nơi với nhiều cách khác nhau

Cách 6. Qua trò chơi bóc dán thẻ tranh trên tường (tái chế đồ bóc dán từ hộp khăn giấy ướt)

Cách 7. Kích thích qua chơi với kẹo dẻo dán vào thẻ tranh

Cách 8. Cách kích thích con nói nhại với Kẹo và sách Bật âm

Cách 9. Với chai dầu Tăng tần suất nói "Mở"

Cách 10. Kích thích Bé nói nhiều qua việc học đọc chữ sớm - tự thiết kế

Cách 11. Kích thích qua hoạt động chơi tự nhiên với nước

Cách 12. Kích thích qua chơi vận động "lăn - đá" với Bóng

Cách 13. Qua Chơi trò chơi tương tác với bóng và thẻ tranh

Cách 13 (Phần 2): Kích thích ném banh vào thẻ tranh dán trên tường

Cách 14(Phần 1):Kích thích qua các con vật thật, đồ vật thật - tình huống thực tế ở môi trường tự nhiên

Cách 14 (Phần 2). Kích thích qua con vật thật (cá, chim) - đồ vật thật (hoa)

Cách 15 (Phần 1): Kích thích bằng đồ ăn, kẹo, mít vv...

Cách 15 (Phần 2): Kích thích con nói nhại qua kẹo và mít....đồ ăn

Cách 15(Phần 3): Kích thích bằng kẹo và sách

Cách 15 (Phần 4): Kích thích bằng kẹo và sách con thích

Cách 16. Qua trò chơi với thẻ tranh (cung cấp - nạp từ - rà từ về con vật)

Cách 17. Kích thích Học ở môi trường tự nhiên: Cỏ, lá, nước vv...

Cách 18. Kích thích với 1 món đồ chơi mới - Mở rộng vốn từ qua sách và chiếc đồng hồ

Cách 19: Kích thích bé qua điện thoại

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.