Course

31 ngày thực hành dạy con chậm nói bật âm

0 steps completed0%
43 Bài học
Đăng Ký
Bài học

Tham gia nhóm hỗ trợ học viên khóa 31 ngày

PHẦN 1: KIẾN THỨC NỀN TẢNG

Hướng dẫn cách học hiệu quả

Các giai đoạn ê a lên từ đơn - Trích 1 đoạn trong khóa học khác tặng ba mẹ

Giải quyết các khó khăn khi dạy con và cách khắc phục

Sửa các lỗi sai khi dạy và chiến lược thúc đẩy

Các kỹ thuật kích âm

Cách kéo dài tương tác chú ý cho con

PHẦN 2: NỘI DUNG THỰC HÀNH

Ngày 1: Dạy con bắt chước vỗ tay, cá bơi, ạ

Ngày 2: Ôn tập ngày 1

Ngày 3: Bật các chuỗi âm thanh có nghĩa ba ba ba, cạp cạp cạp, ùm bò, vv…

Ngày 4: Dạy tiếng kêu con vật và bắt chước hành động của con vật

Ngày 5: Gồm 3 bài nhỏ

Ngày 6: Cung cấp và nạp từ trong sách Bật Âm

Ngày 7: Gồm 2 bài nhỏ

Ngày 8: Tiếp tục cung cấp và nạp từ cũ ở cuốn Bật Âm và Học Nói tập 1

Ngày 9; Gồm 5 bài nhỏ

Ngày 10: Gồm 3 bài nhỏ

Ngày 11: Gồm 2 bài

Ngày 12: Gồm 2 bài

Ngày 13: Cung cấp và nạp từ về chủ đề ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN qua hình ảnh

Ngày 14: Cung cấp và nạp từ về chủ đề QUẢ

Ngày 15: Tăng tần suất nói từ BA

Ngày 16: Ôn tập tiếng kêu của con vật

Ngày 17: Ôn tập và củng cố

Ngày 18: Ôn tập tăng tần suất và hoàn thiện từ HOA

Ngày 19: Ôn tập và củng cố tăng tần suất

Ngày 20: Gồm 4 bài

Ngày 21: Ôn tập Cá và các con vật ở môi trường tự nhiên

Ngày 22: Bật âm Nho với vật thật

Ngày 23: Ôn tập củng cố từ XE, QUẢ và tăng tần suất nói

Ngày 24: Gồm 3 bài

Ngày 25: Gồm 5 bài

Ngày 26: Gồm 3 bài

Ngày 27: Gồm 2 bài

Ngày 28: Ôn tập và củng cố về QUẢ

Ngày 29: Củng cố và tăng tần suất nói từ Mở

Ngày 30: Tăng tần suất nói và bắt đầu chuyển cụm từ

Ngày 31: Ôn tập củng cố và tăng tần suất nói cụm từ

Quà tặng

4 tuần học nói của Bin

5 tuần học nói của Khang

Comments

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.