Course

Bật Âm những từ đầu tiên

0 steps completed0%
17 Bài học
Bài học

Tham gia nhóm hỗ trợ học viên khóa bật âm chuyên sâu

PHẦN 1: KIẾN THỨC NỀN TẢNG CHUNG

PHẦN 2: NỘI DUNG BÀI HỌC

Tuần 1 - Buổi 1

Tuần 1 - Buổi 2

Tuần 2 - Buổi 1

Tuần 2 - Buổi 2

Tuần 3 - Buổi 1

Tuần 3 - Buổi 2: Mở rộng hoạt động dạy học với giáo án, mô hình, vật thật

Tuần 4 - Buổi 1

Tuần 4 - Buổi 2

Tuần 5 - Buổi 1

Tuần 5 - Buổi 2

PHẦN 3: TỔNG KẾT KHÓA HỌC

Quà tặng

4 tuần học nói của Bin

5 tuần học nói của Khang

Comments

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.