Phát triển ngôn ngữ từ từ đơn lên cụm từ và câu
Course

Phát triển ngôn ngữ – Từ từ Đơn lên Cụm Từ và Câu

0 steps completed0%
42 Bài học

Các ba mẹ, thầy cô học theo từng bài giảng và học tuần tự, không nên nhảy bài này tới bài khác sẽ giảm hiệu quả trong cách dạy bé.

Bài học

Tham gia nhóm hỗ trợ học viên khóa học phát triển lên cụm từ và câu

Giới thiệu giảng viên

Bài 1: Xác định mức độ ngôn ngữ hiện tại

Bài 2: Các giai đoạn Phát triển ngôn ngữ

Bài 3: Khắc phục các vấn đề lên cụm từ và câu

Bài 4: Kế hoạch mẫu tuần 1 - 2

Bài 5: Chuẩn bị đồ dùng và thiết kế giáo án

Bài 6: Dạ hoặc Ạ ở mọi khoảng cách

Bài 7: TH trả lời câu hỏi Quả gì đây bằng cụm từ

Bài 8: TH trả lời câu hỏi Xe gì đây bằng cụm từ

Bài 9: Báo cáo đánh giá lại tuần 1

Bài 10: Các kỹ thuật dạy từ đơn lên cụm từ

Bài 11: Kế hoạch mẫu tuần 3-4

Bài 12: Rà cụm từ và câu

Bài 12.1: Rà cụm từ tự nhiên

Bài 13: Thiết kế giáo án dạy sở hữu

Bài 14: GĐ 1 Cung cấp và nạp từ về sở hữu

Bài 14.1: GĐ 2 Trả lời câu hỏi về sở hữu

Bài 15: Giáo án trả lời câu hỏi: Bé đang làm gì?

Bài 16: Thực hành dạy cung cấp và nạp từ cụm từ bé đang làm gì

Bài 16.1: Thực hành trả lời BÉ ĐANG LÀM GÌ bằng cụm từ

Bài 17 Trả lời câu hỏi: Hình gì đây?

Bài 18: TH trả lời bằng cụm từ Bút gì đây?

Bài 19. Trả lời câu hỏi: Con gì đây bằng cụm từ

Bài 20: Tại sao khi con nói lên cụm từ và câu lại lâu?

Bài 21: Khi nào dạy con nói lên câu

Bài 22. Hướng Dẫn Cách Phát Triển Từ Từ Đơn Lên Cụm Từ Và Câu Cho Trẻ

Bài 23: Cách dạy con nói từ từ đơn lên cụm từ

Bài 24. TH dạy con nói nhại câu mở rộng

Bài 25. TH nói câu: Bé đang làm gì qua sách

Bài 26. TH nói cụm từ và câu qua sách Học Nói tập 2

Bài 27. Kích thích bé nói nhại cụm 2 từ

Bài 28: Kích thích tăng cường nói cụm từ bất kì

Bài 29: Thúc đẩy bé nói nhại câu đơn giản theo yêu cầu

Bài 29.1: TH. Kích thích con nói nhại các cụm từ và câu yêu cầu

Bài 30: Trả lời câu hỏi cái gì đây bằng cách nói cụm 2 từ: Cột tóc, khủng long ...với đồ vật có sẵn

Bài 31. Ứng dụng thực hành thực tế. Con đang làm gì?

Bài 32. Ứng dụng: Con đang làm gì? (kết hợp hình ảnh và hoạt động thực tế)

Bài 32.1 Ứng dụng Trả lời qua hình ảnh của con: Con đang làm gì? (học tại bàn)

Bài 33. Dạy bé ghép cụm từ thành câu đơn giản

Bài 34. TH Dạy bé nói cụm từ bằng thán từ

Bài 35. Đọc thơ Yêu Mẹ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.